Wettelijk verplichte verklaring

Iedere website is verplicht om een privacyverklaring te plaatsen vanwege de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zodat u weet waarom uw gegevens verzameld worden, en wat er mee gebeurt. Hieronder volgt onze verklaring.

Beveiligde verbinding

Wanneer u contact met ons opneemt met het contactformulier, worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. Zo bieden wij u maximale veiligheid en is fraude of diefstal van gegevens uitgesloten.

Privacy

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden daarom met zorg door ons behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens.

Uw gegevens worden uitsluitend verzameld wanneer u daarvoor persoonlijk toestemming geeft. Let op: Met het invullen van het contactformulier en het vervolgens aan ons verzenden van uw gegevens, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Uw gegevens (naam en emailadres) zullen uitsluitend worden gebruikt om u te kunnen beantwoorden wanneer u via het contactformulier een bericht stuurt.

Uw gegevens zullen ook nimmer aan een derde partij worden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen of verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen voor het ontvangen van een gegevensexport met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of kunt u aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Het verdient aanbeveling om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. U krijgt het snelst een antwoord door direct contact op te nemen per email of via het contactformulier op onze website.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Op deze verklaring is het Nederlands recht van toepassing.

Meer informatie vindt u op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 
 
 
 

sitemap  |   privacy   |  disclaimer  |  www.isbravectoveilig.nl   |   webdesign: Br@m